Επεμβάσεις

Χειρουργός Οφθαλμίατρος - Dr Αχτσίδης Βασίλειος MRCOphth, FEBO

 

Με πείρα ετών, ο χειρουργός οφθαλμίατρος Βασίλειος Αχτσίδης πραγματοποιεί επεμβάσεις με επαγγελματισμό, ασφάλεια και αποτελεσματικότητα σε τιμές προνομιακές για τους ασθενείς του.

Η βλεφαρόπτωση είναι η πάθηση κατά την οποία ο ασθενής δυσκολεύεται να ανυψώσει τα βλέφαρά του. Η κατάσταση αυτή μπορεί να προκαλέσει σημαντικά λειτουργικά προβλήματα, αφού η βλεφαρόπτωση μειώνει το οπτικό πεδίο δημιουργώντας προβλήματα στις καθημερινές δραστηριότητες (π.χ. στην οδήγηση, διάβασμα). Ανώδυνη διόρθωση με τοπική αναισθησία

Η θεραπεία γίνεται συνήθως με χειρουργική επέμβαση με τοπική αναισθησία.

Το εντρόπιο ή το εκτρόπιο είναι παθήσεις κατά τις οποίες το βλέφαρο γυρίζει προς τα μέσα (εντρόπιο) ή προς τα έξω (εκτρόπιο). Αποτέλεσμα είναι να υπάρχει έντονος ερεθισμός στο μάτι ενώ εάν η διάγνωση και η αντιμετώπισή τους δεν είναι έγκαιρη μπορεί να προκληθούν σοβαρές βλάβες του κερατοειδή. Στην περίπτωση τόσο του εντροπίου όσο και του εκτροπίου, η χειρουργική επέμβαση γίνεται με τοπική αναισθησία και η ανάρρωση είναι γρήγορη.

Ο βλεφαρόσπασμος είναι ο σπασμός στα βλέφαρα που προκαλείται χωρίς τη θέληση του ασθενούς και όταν είναι έντονος μπορεί να επιφέρει και λειτουργική τύφλωση. Η αντιμετώπιση του βλεφαρόσπασμου γίνεται στο ιατρείο με τοπική ένεση Botox και πολύ καλά αποτελέσματα.

Πτώση Οφρύος– Το ‘πεσμένο φρύδι’ συνδυάζεται σε αρκετές περιπτώσεις με πτώση βλεφάρου. Ανώδυνη διόρθωση με τοπική αναισθησία.

Οι όγκοι στα βλέφαρα, επεκτείνονται τοπικά και η έγκαιρη αντιμετώπισή τους δίνει οριστική λύση στο πρόβλημα. Ο ιατρος εφαρμόζει τεχνικές αυτο μοσχεύματος ή μετακινούμενου κρημνού -flap– για να πετύχουμε άριστο αποτέλεσμα. Συνήθως γίνεται με τοπική αναισθησία.

Χαλάζιο– μικρή κοκκιωματώδης κύστη των μειβομιανών αδένων των βλεφάρων- Αφαίρεση με τοπική αναισθησία.

Λαγόφθαλμος είναι η αδυναμία του κλεισίματος των βλεφάρων και είναι αποτέλεσμα κυρίως παράλυσης του προσωπικού νεύρου. Αντιμετωπιζεται με επανορθωτική επέμβαση που βοηθά τον ασθενή λειτουργικά και αισθητικά

Σακούλες στα βλέφαρα (πρόπτωση/ατροφία λίπους), δερματοχάλαση, ‘πόδι της χήνας’, ρυτίδες έκφρασης, ξανθελάσματα, μελαγχρώστικές αλλοιώσεις προσώπου, ευρυαγγείες κλπ αντιμετωπίζονται κατάλληλα με τοπική αναισθησία και γρήγορη επούλωση. Ήπιες περιπτώσεις μπορεί να αντιμετωπισθούν μη επεμβατικά. Ενδεικτικά,

 • Χειρουργική βλεφάρων με τοπική αναισθησία, ανώδυνα με γρήγορη επούλωση (βλεφαρόπτωση, πτώση οφρύος, εντρόπιο, εκτρόπιο, τριχίαση, λαγόφθαλμος σε παράλυση προσωπικού νεύρου), όγκοι βλεφάρων.
 • Αισθητική βλεφαροπλαστική, δερματοχάλαση - σακούλες βλεφάρων - ξανθελάσματα, μελαγχρώστικές αλλοιώσεις προσώπου, ευρυαγγείες (δυνατότητα laser αφαίρεσης)
 • Μη επεμβατική βλεφαροπλαστική - Botox (βλεφαρόσπασμος, σπασμός ημιπροσώπου, ρυτίδες έκφρασης) - νήματα, ηλεκτρόλυση, laser -αναίμακτη ηλεκτροχειρουργική (ανάλογα με το περιστατικό)

Τα Ξανθελάσματα είναι μια εναπόθεση χοληστερίνης στα βλέφαρα που προκαλεί κίτρινες δύσμορφες κηλίδες. Ανώδυνη αφαίρεση με τοπική αναισθησία και βλεφαροπλαστικη.

Διάνοιξη σωληναρίων, πλαστική σωληναρίων, αντιμετώπιση περιστατικών δακρύρροιας η ξηροφθαλμίας είτε με επέμβαση ή με χρήση ειδικών ενθεμάτων σιλικόνης ανώδυνα με τοπική αναισθησία στο χώρο του ιατρείου.

Διαγνωστικός έλεγχος για υπερτασική / αρτηριοσκληρωτική αμφιβληστροειδοπάθεια  γίνεται με τη βυθοσκόπηση με την οποία βλέπουμε αλλοιώσεις των αγγείων λόγω υπέρτασης ή αρτηριοσκλήρυνσης. Ο ασθενής, εαν υπάρχουν αυτές οι αλλοιώσεις, χρειάζεται παθολογική εκτίμηση για να του ρυθμίσει ο παθολόγος του πχ την υπέρταση του ή την χοληστερίνη του.

Έλεγχος για αυτοάνοσα νοσήματα που προκαλούν φλεγμονή όπως επισκληρίτιδα, σκληρίτιδα, αγγείτιδα, ραγοειδίτιδα, ιρίτιδα, ιριδοκυκλίτιδα.

Έλεγχος και θεραπεία των παθήσεων της ώχρας κηλίδας

Κεντρική ορώδης αμφιβληστροειδοπάθεια, ηλικιακή εκφύλιση της ώχρας, οίδημα ώχρας από διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια, επιαμφιβληστροειδική μεμβράνη, απόφραξη ( θρόμβωση ) αγγείου (φλέβας) αμφιβληστροειδούς κ.α.

Η Ηλικιακή Εκφύλιση της Ωχράς είναι μία πάθηση επηρεάζει την κεντρική όραση η οποία είναι απαραίτητη για δραστηριότητες όπως διάβασμα, οδήγηση κ.α. Η θεραπεία των ενδοϋαλοειδικών ενέσεων προσφέρει τη δυνατότητα στους ασθενείς όχι μόνο να διατηρήσουν αλλά και να βελτιώσουν την ποιότητα της όρασής τους.
 Οι ενδοϋαλοειδικές ενέσεις είναι μια νέα μέθοδος για τη θεραπεία  της νεοαγγειακής (υγρής μορφής) Ηλικιακής Εκφύλισης της Ωχράς (AMD) και της έκπτωσης της όρασης που οφείλεται σε οίδημα της ωχράς κηλίδας διαβητικής αιτιολογίας (DME) ή σε απόφραξη φλεβικού αγγείου του αμφιβληστροειδούς (CRVO-BRVO). Υπάρχουν διαθέσιμες 3 τύποι ενέσεων, η AVASTIN, η  LUCENTIS και η EYLEA με παραπλήσια αποτελεσματικότητα.

Στη ξηρά μορφή της ηλικιακής εκφύλισης της ωχράς κηλίδας δεν απαιτείται θεραπεία με ενέσεις, αλλά μπορεί να χορηγηθούν συμπληρώματα βιταμινών αναλόγως της περίπτωσης.

Στην υγρά μορφή της γεροντικής εκφύλισης της ωχράς κηλίδος, παθολογικά αγγεία διαρρέουν και προκαλούν οίδημα και αιμορραγία στην ωχρά κηλίδα και μειώνουν απότομα και σε μεγάλο βαθμό την κεντρική όραση.  Ο ασθενής θα χρειαστεί OCT το οποίο δείχνει την ανατομία της ωχράς κηλίδος και μια φλουροαγγειογραφία, που δείχνει την λειτουργία των αγγείων και πού υπάρχει η διαρροή.

Η θεραπεία με ενέσεις είναι ανώδυνη, γίνεται με τοπικό αναισθητικό κολλύριο, απαιτούνται 3 ενέσεις αρχικά (δηλ 1 ένεση ανα μήνα) για να σταθεροποιηθεί η όραση, και μετά μπορεί να επαναληφθεί η θεραπεία εαν αιμορραγήσει ξανά η ωχρά κηλίδα.

Στόχος των ενέσεων είναι η αποφυγή περαιτέρω επιδείνωσης της όρασης, αλλά  το 30% των ασθενών μπορεί να κερδίσουν εως και 2 γραμμές στον εξεταστικό πίνακα!. Μετά την ένεση χρησιμοποιούμε ενα αντιβιοτικό κολλύριο για λίγες μέρες.

ARGON Laser εφαρμόζεται σε ασθενείς που πάσχουν από διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια ή διαβητικό οίδημα της ωχράς κηλίδας.

Η εστιακή φωτοπηξία με Laser βρίσκει εφαρμογή στη θεραπεία του διαβητικού οιδήματος της ωχράς κηλίδας. Ασθενής με κλινικά σημαντικό οίδημα της ωχράς έχει περίπου 30% κίνδυνο για μέτρια απώλεια της όρασης. Πριν την εφαρμογή της φωτοπηξίας με laser προηγείται η εξέταση της φλουοραγγειογραφίας όπου με αυτήν ο οφθαλμίατρος εντοπίζει πιθανές αλλοιώσεις των αγγείων του αμφιβληστροειδούς και επεμβαίνει με το laser στα σημεία εκείνα που παρουσιάζουν διαρροή του υγρού στην ωχρά κηλίδα.

Η παναμφιβληστροειδή φωτοπηξία με laser εφαρμόζεται σε ασθενείς που πάσχουν από παραγωγική διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια  ελαττώνοντας το ερέθισμα που προάγει το σχηματισμό νέων αγγείων. Συνήθως απαιτούνται 3 συνεδρίες για μια πλήρη θεραπεία.

Η θεραπεία με ενέσεις ενδουαλοειδικές για την διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια κ το διαβητικό οίδημα της ωχράς κηλίδος μπορεί να γίνουν σε συνδυασμό με το ARGON Laser, δίνοντας μακροπρόθεσμα τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.

Στη απόφραξη φλέβας του αμφιβληστροειδούς (κλαδική ή κεντρική), συνήθως υπάρχει έντονο οίδημα και αιμορραγία της ωχράς κηλίδος που απαιτεί θεραπεία με ενδουαλοειδικές ενέσεις (1 ανα μήνα για 3 μηνες) όπως ακριβώς περιγράψαμε παραπάνω, προκειμένου να σταθεροποιηθεί η διαρροή/αιμορραγία των αγγείων. Οι ενέσεις πρέπει να γίνουν το συντομότερο για να επανέλθει η όραση στο μέγιστο δυνατό επίπεδο. Παράλληλα, ο ασθενής χρειάζεται παθολογική εκτίμηση για πιθανές νόσους που επηρεάζουν τα αγγεία. όπως υπέρταση, καρδιακή αρρυθμία, στένωση καρωτίδων, υπεχοληστερολαιμία, σακχαρώδης διαβήτης, διαταραχές πήξης αίματος.

Το υαλώδες σώμα ή gel του ματιού είναι ένας διαφανής σκελετός  με μορφή gel, περιβάλλεται απο μια μεμβράνη και ειναι κολλημένο  στον αμφιβληστροειδή. Με την πάροδο της ηλικίας ρευστοποιείται και αποκολλάται απο τον αμφιβληστροειδή (αποκόλληση υαλώδους), συνήθως όταν σηκώσουμε βάρος,  δίνοντας το σύμπτωμα μυγάκι/αράχνη που ενοχλεί πολύ σε αρχικό στάδιο αλλά  ο ασθενής το συνηθίζει μέσα σε 3 μήνες περίπου.

Ο ασθενής με αποκόλληση υαλώδους χρειάζεται βυθοσκόπηση για να εντοπίσουμε πιθανή ρωγμή του αμφιβληστροειδούς (αυτή εκδηλώνεται συχνά με λάμψεις), και εάν υπάρχει ρωγμή πρέπει να περιχαρακωθεί το συντομότερο με ARGON Laser για να αποφύγουμε αποκόλληση αμφιβληστροειδούς και μόνιμη μείωση της όρασης του ασθενούς.

Συμβουλή - Οι ασθενείς με αποκόλληση υαλώδους πρέπει να αποφύγουν να σηκώσουν βάρος για 15 μέρες και εάν έχουν επιδείνωση των συμπτωμάτων, ήτοι περισσότερα μυγάκια, λάμψεις ή μια κουρτίνα να πέφτει στην όραση τους, τότε πρέπει να ενημερώσουν τον οφθαλμίατρο τους άμεσα, διότι μπορεί να χρειάζονται laser θεραπεία.

Πρόκειται για τη θόλωση του φακού του οφθαλμού η οποία μείωνει την όραση και την χρωματική αντίληψη

Η χειρουργική επέμβαση είναι ο μοναδικός αποτελεσματικός τρόπος αντιμετώπισης του καταρράκτη και δεν είναι τίποτε άλλο παρά η απομάκρυνση του θολού φυσικού φακού του ματιού και η αντικατάστασή του από έναν ειδικό , μόνιμα τοποθετούμενο, τεχνητό, ενδοφθάλμιο φακό. Ο τεχνητός φακός διορθώνει ταυτόχρονα και την προυπάρχουσα μυωπία ή την υπερμετρωπία του ασθενούς, προσφέροντας την καλύτερη δυνατή ποιότητα όρασης.

Παλαιότερα ίσχυε η αντίληψη ότι ο καταρράκτης πρέπει να είναι πλήρως «ώριμος» για να χειρουργηθεί. Σήμερα, με την αλλαγή της εγχειρητικής τεχνικής, η αντίληψη αυτή πλέον δεν ισχύει.

Ο καταλληλότερος χρόνος για να χειρουργηθείτε είναι αυτός κατά τον οποίο τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε με την όρασή σας, εξαιτίας του καταρράκτη, επηρεάζουν αρνητικά τις καθημερινές σας δραστηριότητες. Η επέμβαση πραγματοποιείται με τοπική αναισθησία και είναι εντελώς ανώδυνη. Δεν χρειάζεται παραμονή του ασθενούς στο νοσοκομείο, παρά μόνο για δύο ώρες. Η επέμβαση πριν από την πλήρη ωρίμανση του καταρράκτη είναι καλύτερη, γιατί με τον τρόπο αυτό αποφεύγονται ενδεχόμενες επιπλοκές.

ΥAG Laser καψουλοτομή για το δευτερογενή καταρράκτη

Μετά την επέμβαση του καταρράκτη, σε ένα ποσοστό 40% περίπου των ασθενών, η οπίσθια μεμβράνη του φακού παράγει κύτταρα τα οποία προκαλούν θολερότητα στην όραση. Η συνηθισμένη αυτή κατάσταση που ονομάζεται «θόλωση του οπισθίου περιφακίου» ή δευτερογενής καταρράκτης μπορεί να συμβεί και μετά αρκετούς μήνες από την επέμβαση του καταρράκτη και αντιμετωπίζεται γρήγορα, ανώδυνα με την εφαρμογή του YAG Laser.

Είναι η πάθηση που χαρακτηρίζεται απ την προοδευτική καταστροφή του οπτικού νεύρου λόγω υψηλής ενδοφθάλμιας πίεσης.  Οι περισσότεροι ασθενείς που έχουν γλαύκωμα δεν αντιλαμβάνονται κάποιο σύμπτωμα παρά μόνο όταν ήδη έχουν χάσει ένα σημαντικό μέρος από την όρασή τους λόγω προοδευτικής απώλειας του οπτικού πεδίου. Ασθενείς με διαλείπων πονοκέφαλο/ βάρος στα μάτια μπορεί να πάσχουν απο γλαύκωμα "στενής γωνίας", μια ειδική μορφή γλαυκώματος η οποία θεραπεύεται.

Διάγνωση γίνεται με την μελέτη γλαυκώματος που περιλαμβάνει βυθοσκόπηση-έλεγχο του οπτικού νεύρου, μέτρηση ενδοφθάλμιας πίεσης, μέτρηση του πάχους του κερατοειδούς και τη διενέργεια οπτικών πεδίων.

Αντιμετωπίζεται:

 1. φαρμακευτικά,
 2. με Laser,
 3. με χειρουργείο (τραμπεκουλεκτομή) ή τοποθέτηση βαλβίδας.

Στόχος της θεραπείας είναι ο έλεγχος της ενδοφθάλμιας πίεσης. Χρειάζεται τακτικός έλεγχος της οφθαλμικής πίεσης, των οπτικών πεδίων και του οπτικού νεύρου (βυθοσκόπηση) για την έγκαιρη και αποτελεσματική θεραπεία του γλαυκώματος.

Ποιοι διατρέχουν κίνδυνο γλαυκώματος

Σε όλους τους ασθενείς συνιστάται έλεγχος πίεσης ματιών τουλάχιστον στην ηλικία της πρεσβυωπίας. Ασθενείς με θετικό οικογενειακό ιστορικό, διαβήτη, υψηλή μυωπία και υπερμετρωπία διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο.

Σε κίνδυνο για εμφάνιση γλαυκώματος βρίσκονται επίσης: Όσοι είναι άνω των 60 ετών, στενοί συγγενείς ανθρώπων που έχουν εμφανίσει γλαύκωμα, Όσοι χρησιμοποιούν κολλύρια με κορτιζόνη. Όσοι είχαν κάποιο οφθαλμικό τραυματισμό.

Ειδικότερα, άτομα με κληρονομικό ιστορικό γλαυκώματος (1 συγγενής) έχουν 25% πιθανότητα να πάσχουν απο γλαύκωμα. Εαν έχετε 2 συγγενείς με γλαύκωμα στην οικογένεια, η πιθανότητα να πάσχετε από γλαύκωμα είναι 75%.

 

Ειδικές θεραπείες γλαυκώματος

 • ΥAG Laser περιφερική ιριδοτομή για θεραπεία γλαυκώματος κλειστής (στενής) γωνίας.

Διανοίγουμε μια μια μικρή οπή στην ίριδα (laser ιριδοτομή). Αυτό εξισώνει τις πιέσεις μπροστά και πίσω από την ίριδα και προστατεύεται το αποχετευτικό σύστημα του οφθαλμού από μόνιμη ή διαλείπουσα επαφή με την ίριδα που σε βάθος χρόνου προκαλεί την απόφραξή του και γλαύκωμα.

 • Selective Laser Trabeculoplasty– SLT

Σε ασθενείς με γλαύκωμα ανοικτής γωνίας/ χρωστικό / δευτεροπαθές κλπ εάν η φαρμακευτική θεραπεία με κολλύρια δεν ελαττώνει ικανοποιητικά την ενδοφθαλμια πίεση, μπορεί να υπάρξει λύση με τη χρήση του SLT laser. Είναι μια διαδικασία ασφαλής, ανώδυνη και γρήγορη, όπου μειώνεται η ενδοφθάλμια πίεση που σχετίζεται με το γλαύκωμα, χωρίς να υπάρχουν παρενέργειες. Το laser μειώνει κατά 25% την ενδοφθάλμιο πίεση, σε ποσοστό 75% με 85% των ασθενών που έχουν υποβληθεί στη συγκεκριμένη θεραπεία. Για την εφαρμογή της θεραπείας απαιτείται μόνο η χρήση τοπικών σταγόνων.

 • Χειρουργείο – τραμπεκουλοπλαστική ή ένθεση βαλβίδος. Με τη διηθητική επέμβαση δημιουργούμε είτε μια μικρή τρυπούλα στο σκληρό χιτώνα του ματιού είτε τοποθετούμε κάτω από τον επιπεφυκότα μια ειδική πλαστική βαλβίδα. Και στις δύο περιπτώσεις παροχετεύεται η περίσσεια του υδατοειδούς υγρού (του υγρού του οφθαλμού) και μειώνεται η ενδοφθάλμια πίεση. Η επέμβαση διαρκεί περίπου 30 λεπτά και γίνεται με τοπικές αναισθητικές σταγόνες.

Πτερύγιο– πρόκειται για μια τριγωνική επέκταση του εποπεφυκότα προς το κερατοειδή. Προκαλει αστιγματισμό και διαταραχή στην όραση και ερεθισμό στο μάτι. Αφαίρεση με τοπική αναισθησία και αυτό-μόσχευμα επιπεφυκότα.

 Διασύνδεση Κολλαγόνου (CollagenCrossLinking) για την αντιμετώπιση του κερατόκωνου

Είναι η σύγχρονη θεραπευτική μέθοδος για την αντιμετώπιση του κερατόκωνου.

Η εφαρμογή της θεραπείας γίνεται με την ενστάλλαξη ριβοφλαβίνης (βιταμίνη Β) στην επιφάνεια του κερατοειδούς και τη ταυτόχρονη χρήση υπεριώδους φωτός UVA.  Η ριβοφλαβίνη βοηθά στην απορρόφηση της υπεριώδους ακτινοβολίας με αποτέλεσμα να επιτυγχάνεται η σταθεροποίηση του σχήματος κερατοειδή μέσω της διασύνδεσης των ινών του κολλαγόνου.

Βασικός στόχος από την εφαρμογή της μεθόδου είναι η σταθεροποίηση του σχήματος του κερατοειδή, δηλ. η συγκράτηση της εξέλιξης του κερατόκωνου, ενώ περίπου το ένα τρίτο των ασθενών θα βελτιώσουν την όραση τους. Η θεραπεία είναι ανώδυνη και η συνολική διάρκειά της δεν υπερβαίνει τα 60 λεπτά.

Η συγχρονη τεχνολογία Laser δίνει τη δυνατότητα διορθώσης της μυωπίας, υπερμετρωπίας και του αστιγματισμού και οι ασθενείς απαλλάσσονται από γυαλιά και φακούς επαφής
ΜΕΘΟΔΟΙ

Δύο είναι χειρουργικές μέθοδοι διόρθωσης με Laser, η  PRK ( για ασθενείς με λεπτό κερατοειδή) και η LASIK. Και οι δύο είναι πολύ αποτελεσματικές. Οι ιδιαιτερότητες του ματιού κάθε ασθενούς μάς οδηγούν στο να επιλέξουμε τη μία ή την άλλη. Έχω προτίμηση στην επέμβαση με Femto Laser, eye-tracking και wave-front analysis ώστε να σμιλευτεί ‘ο ιδανικός κερατοειδής’ για τον κάθε ασθενή που θα του προσφέρει την καλύτερη δυνατή όραση.
Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα

PRK

 • Χρησιμοποιείται       σε χαμηλούς- μέτριους βαθμούς (κάτω από 8 βαθμούς μυωπίας)
 • Η πλήρης επάνοδος της όρασης ποιοτικά και ποσοτικά μπορεί να πάρει 7 με 10 μέρες
 • Το πρώτο βράδυ, μετά την επέμβαση, υπάρχει πιθανότητα να παρουσιαστεί ενόχληση στα μάτια
 • Επέμβαση εκλογής σε λεπτούς κερατοειδείς, που είναι ακατάλληλοι να χειρουργηθούν με LASIK

LASIK

 • Ανώδυνη (κάποιοι έχουν ήπιο αίσθημα ξένου σώματος τις πρώτες μετεγχειρητικές ώρες)
 • Άμεση αποκατάσταση της όρασης
 • Διόρθωση και μεγάλων βαθμών μυωπίας (μέχρι και 10 βαθμούς, ανάλογα με το πάχος του κερατοειδή)

Είμαι κατάλληλος υποψήφιος για laser;

Υπάρχουν ορισμένες προϋποθέσεις προκειμένου να μπορεί κάποιος να προχωρήσει στις επεμβάσεις:

 • Ηλικία άνω των 18 ετών
 • Τα γυαλιά να είναι σταθερά τον τελευταίο χρόνο
 • Να μην υπάρχουν άλλα οφθαλμολογικά προβλήματα, που αποτελούν αντένδειξη, όπως π.χ. ο κερατόκωνος
 • Να μην υπάρχουν σοβαρά χρόνια νοσήματα πχ Sjogren/ έντονη ξηροφθαλμία / αυτοάνοσος νόσος

Έλεγχος πριν την επέμβαση

Ο έλεγχος πριν την επέμβαση γίνεται, κατά κύριο λόγο, στο ιατρείο και στο κέντρο διαθλαστικής χειρουργικής και περιλαμβάνει:

 • Διαθλαστική μελέτη
 • Παχυμετρία κερατοειδούς (μέτρηση του πάχους του κερατοειδούς)
 • Τοπογραφία κερατοειδούς (χαρτογράφηση της πρόσθιας και οπίσθιας επιφάνειας κερατοειδούς)
 • Εξέταση πρόσθιου ημιμορίου – φακού στη σχισμοειδή λυχνία
 • Βυθοσκόπηση

Θα πρέπει επίσης να γνωρίζετε τα εξής:

 • Να μην φορέσετε φακούς επαφής (δύο εβδομάδες)
 • Να φέρετε μαζί σας τα γυαλιά σας ή παλαιότερη συνταγή γυαλιών.
 • Ο χρόνος παραμονής στο κέντρο είναι περίπου μια ώρα. 
 • Μετά την επέμβαση δίνονται αναλυτικές οδηγίες τις οποίες ο ασθενής χρειάζεται να ακολουθήσει με ιδιαίτερη προσοχή

Η αμβλυωπία, το "τεμπέλικο" δηλαδή μάτι, δεν προκαλείται μόνο από το στραβισμό. Μεγάλες διαφορές στην διαθλαστική κατάσταση των δύο ματιών, όπως μονόπλευρη υψηλή συγγενής μυωπία και καταστάσεις που εμποδίζουν το φως να φτάσει στο οπίσθιο τμήμα του ματιού, όπως πτώση βλεφάρου, συγγενής καταρράκτης ή άλλες διαταραχές π.χ. συγγενής νυσταγμός, είναι δυνατό σε ένα παιδί να προκαλέσουν αμβλυωπία.

Η διάγνωση και η αιτιολογική θεραπεία αποτελούν  τη βάση της σωστής ιατρικής φροντίδας αυτής της καθόλου σπάνιας διαταραχής, αφού το 7% των ανθρώπων έχουν κάποιο βαθμό αμβλυωπίας που απέκτησαν στην παιδική τους ηλικία.

Η θεραπεία είναι 3 σταδίων

 1. διόρθωση του διαθλαστικού σφάλματος με τα κατάλληλα γυαλιά
 2. κάλυψη του καλού οφθαλμού μερικές ώρες την ημέρα, ώστε να ενεργοποιηθεί ο αμβλύωπικός οφθαλμός.
 3. Όταν τα παραπάνω αποδώσουν τα μέγιστα, διορθώνουμε χειρουργικά το στραβισμό ( εάν υπάρχει).

Πρόσφατα, υπάρχει δυνατότητα βελτίωσης/θεραπείας της αμβλυωπίας παιδιών και ενηλίκων μέσω ειδικού προγράμματος ασκήσεων της οπτικής οδού που πραγματοποιεί ο ασθενής στον ηλεκτρονικό του υπολογιστή/tablet.

Είναι η  σχέση των διαταραχών της όρασης και της κινητικότητας των ματιών και των βλεφάρων με παθήσεις του οπτικού νεύρου και του εγκεφάλου. Συμπτώματα όπως η διπλή όραση, η κεφαλαλγία, η αιφνίδια απώλεια όρασης, πτώση βλεφάρου, σπασμοί των βλεφάρων και του προσώπου πρέπει να είναι αντικείμενο νευρο-οφθαλμολογικού ελέγχου.

Η νευρο-οφθαλμολογική εξέταση περιλαμβάνει μέτρηση οπτικής οξύτητας, οπτικά πεδία, έλεγχο χρωματικής αντίληψης, κορικά αντανακλαστικά, οφθαλμοκινητικότητα, μέτρηση ενδοφθάλμιας πίεσης και βυθοσκόπηση και έλεγχο του οπτικού νεύρου ( οίδημα οπτικού νέυρου, ισχαιμική οπτική νευροπάθεια, drusen κλπ). Άλλες νόσοι μπορεί να είναι η καλοήθης ενδοκράνια υπέρταση, η σκλήρυνση κατά πλάκας, η παροδική αμαύρωση (Fugax), η κροταφική/γιγγαντοκυτταρική αρτηρίτιδα, η οπτική νευροπάθεια του Leber, παθήσεις του χιάσματος πχ προλακτίνωμα κλπ.

Οφθαλμικές νόσοι όπως το γλαύκωμα ( προκαλεί απώλεια περιφερικού οπτικού πεδίου), ηλικιακή εκφύλιση ωχράς κηλίδος ( απώλεια κεντρικής όρασης), αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια ( απώλεια ημίσεως οπτικού πεδίου κλπ), καταρράκτης που μειώνει την όραση κάτω από τα 5/10 επηρεάζουν την ικανότητα οδήγησης. Χρειάζεται ένας πλήρης οφθαλμολογικός έλεγχος και μια ειδική εξέταση οπτικού πεδίου (διόφθαλμο) για να σας ενημερώσω κατά πόσον είστε ασφαλής να οδηγείτε (προκειμένου να προστατευτεί και ο ίδιος ο ασθενής και οι άλλοι οδηγοί και πεζοί).
Κλείστε ραντεβού ή επικοινωνήστε με το χειρουργό οφθαλμίατρο Αχτσίδη Βασίλειο και αντιμετωπίστε οποιοδήποτε οφθαλμολογικό πρόβλημα, άμεσα και αποτελεσματικά.