Κλινική έρευνα

 

Δείτε παρακάτω την κλινική έρευνα του χειρουργού οφθαλμιάτρου Dr Αχτσίδη Βασίλειου MRCOphth, FEBO.

  • Ptosis- Audit: Satisfaction and improvement of symptoms of patients with upper eyelid ptosis undergoing upper eyelid ptosis levator advancement correction under local anaesthetic. East Sussex NHS, Aug 2013
  • DCR- Audit: Audit to review patient satisfaction and improvement of symptoms, for those with nasolacrimal duct obstruction, undergoing lacrimar surgery- DCR. East Sussex NHS, Sep 2013
  • Lower Eyelid Entropion correction Audit. East Sussex NHS, Jan 2014. Comparison of different surgical techniques (LTS, everting sutures, Jones procedure, lateral canthopexy), for the correction of entropion in an Eldery population. East Sussex NHS.
  • Lower Eyelid Ectropion correction Audit. East Sussex NHS, Jan 2014. Comparison of different surgical techniques (LTS, medial Spindle, lower retractors tightening procedure, lateral canthopexy), for the correction of ectropion in an Eldery population.
  • Periorbital Tumors Audit. East Sussex NHS, Jan 2014- Analysis of incident, pathology and surgical outcomes of the periorbital Bening and periorbital Malignant lesions the last 5 years in the Oculoplastic Service in East Sussex. (400 patients)
  • Eylea audit for patients treated for wet Macular Degeneration in Cornwall Royal Cornwall NHS, Dec 2014
  • Lucentis audit for patients treated for BRVO-CRVO in Cornwall.Royal Cornwall NHS Dec 2014
  • Sub-threshold laser for Diabetic macular edema in Cornwall Royal Cornwall NHS Dec 2014.

Χειρουργός Οφθαλμίατρος

Dr Αχτσίδης Βασίλειος MRCOphth, FEBO

Χειρουργός Οφθαλμίατρος - Dr Αχτσίδης Βασίλειος

Ιατρείο Πειραιά
Κλεισόβης 82,
185 39 Πειραιάς

Ιατρείο Κορυδαλλού
Ταξιαρχών 133 & Θήρας 66,
181 21 Κορυδαλλός


Τηλέφωνο: 210 4519747
Κινητό τηλέφωνο: 694 8837147
E-mail: billachtsidis@yahoo.gr

Κλείστε ραντεβού ή επικοινωνήστε με το χειρουργό οφθαλμίατρο Αχτσίδη Βασίλειο και αντιμετωπίστε οποιοδήποτε οφθαλμολογικό πρόβλημα, άμεσα και αποτελεσματικά.